Jaka forma wsparcia?

AKTYWNE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

Doradztwo inwestycyjne

 • biznesplany – plany przedsięwzięć inwestycyjnych dla inwestorów i instytucji finansujących

 • studia wykonalności

 • organizacja finansowania przedsięwzięć gospodarczych – opracowanie dokumentacji wraz z koordynacją zbiórki załączników, analiza warunków finansowania i projektu umowy, bieżące konsultacje i doradztwo ekonomiczno-finansowe, uczestnictwo w spotkaniach i procesie negocjacji z instytucją finansującą

 • dotacje

 • wyceny – na potrzeby transakcji kupna-sprzedaży, przekształceń własnościowych w strukturze grupy kapitałowej, umorzenia udziałów/akcji, celów podatkowych, analiz prywatyzacyjnych, w celach informacyjnych

 • due diligence – finansowe i prawne

Doradztwo strategiczne

 • strategie – wykonywanie analiz strategicznych pozwalających na ustalenie kluczowych czynników osiągania przewagi konkurencyjnej oraz określenie aktualnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa,

 • programy naprawcze – opracowanie programów restrukturyzacyjnych, przygotowanie projektów postępowania układowego, sporządzenie towarzyszącej dokumentacji, nadzór nad realizacją procesu,

 • strategie rozwoju dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Doradztwo kapitałowo-finansowe

 • przekształcenia kapitałowe

 • transakcje kupna/sprzedaży oraz fuzji i połączeń – przygotowanie i kontrola procesu, wycena przedsiębiorstw, doradztwo finansowe, prowadzenie negocjacji,

 • prywatyzacja – analiza finansowo-ekonomiczna, przygotowanie dokumentacji towarzyszącej, analiza prawna, wycena i wskazanie rekomendowanej ceny sprzedaży

 • strategie kapitałowo-finansowe

Controlling i zarządzanie

 • wdrażanie systemów controllingowych, kompleksowa obsługa w zakresie controllingu finansowego i procesu budżetowania

 • zarządzanie rentownością przedsiębiorstwa

Pozostałe

 • szkolenia – prowadzenie szkoleń w niezbędnym zakresie, w tym z tematyki zarządzania, finansów, przedsiębiorczości, prawa.

 • doradztwo z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) – w aspekcie prawnym i ekonomiczno-finansowym