Jakie korzyści?

 • biznesplan

  • użyteczność informacyjna, szczegółowe doradztwo

  • większe prawdopodobieństwo pozyskania finansowania, wsparcie negocjacji z bankami i inwestorami

  • możliwość ekonomicznej weryfikacji projektu

 • organizacja finansowania przedsięwzięć gospodarczych

  • większe prawdopodobieństwo pozyskania finansowania

  • sprawdzone standardy opracowań uznawane przez instytucje finansujące

  • wsparcie osobowe w procesie negocjacji

 • dotacja

  • odciążenie w kwestii znajomości wymogów, procedur

  • gwarancja spełnienia formalności

  • profesjonalne doradztwo w zakresie części ekonomiczno-finansowej projektu

  • większa szansa pozyskania

  • możliwy transfer ryzyka kosztowego w strukturze wynagrodzenia typu success-fee

 • wycena

  • adekwatny dobór metod wyceny

  • miarodajny wskaźnik wartości przy przejęciach, przekształceniach, transakcjach kupna-sprzedaży przedsiębiorstw

  • realizacja celu informacyjnego dla zarządu

 • due diligence

  • kompleksowość weryfikacji\

  • wiarygodność przygotowywanych informacji i ich wysoka wartość użytkowa

  • rzetelność i poprawność gwarantowana przez biegłego rewidenta

  • wsparcie procesu przekształcenia własnościowego/kapitałowego

  • wielowymiarowość analizy w celu zapewnienia rzeczywistego stanu podmiotu i jego wartości w szerokim ujęciu

 • strategia

  • wsparcie procesu zarządzania strategicznego

  • sprawdzone metody analityczne

  • połączenie szerokiego horyzontu czasowego i szczegółowych analiz

  • przeprowadzenie miarodajnych badań – wyznaczenie celów wraz z metodologią ich realizacji i kontroli

  • użyteczność finalnego opracowania

 • program naprawczy

  • diagnoza problemów, wskazanie newralgicznych obszarów

  • sugestie rozwiązań

  • obiektywna weryfikacja stanu/kondycji przedsiębiorstwa

 • analiza przedprywatyzacyjna

  • kompleksowe ujęcie (prawne, finansowe, ekonomiczne)

  • użyteczność informacyjna odnośnie spółki

  • rzetelny obraz rzeczywistości

  • ścisłe wypełnienie wymogów formalnych

  • współpraca ze spółką analizowaną

 • controlling

  • zwiększenie bezpieczeństwa finansowego poprzez proces kontroli przychodów i kosztów

  • spełnienie wymogów informacyjnych wobec podmiotów nadrzędnych

 • doradztwo w zakresie PPP

  • wskazanie alternatywnego źródła finansowania

  • wsparcie rozmów partnerów

  • rzeczowa, merytoryczna dokumentacja, do której można się odnieść przy omawianiu warunków współpracy

  • użyteczność informacyjna

  • ułatwienie realizacji zadań własnych partnera publicznego

  • ocena opłacalności inwestycyjnej z punktu widzenia partnera prywatnego